This is not the end of the world… but you can see it from here

12 07 2011

Една от тези летни вечери. Тялото ми е препълнено със слънце, кожата ми пулсира под напора на топлината, дишам леко задъхан. Тялото и душата ми замислено чакат нощта. Тя не закъснява. Лазура на небето се превръща в лилаво кадифе, а след това в черната повърхност на някакъв океан. Само че не под мен, а над мен.

Захладнява. Винаги си мисля, че звездите всъщност носят хладината. Ярко синьото им сияние ми напомня на нещо красиво, но студено. Усещам полъха на лек летен вятър. Един измислен бриз. Той не може и да е друг – край този град море няма. Замислям се дали въобще някъде има, или е просто плод на хиляди случили се и неслучили се спомени.

Тази вечер конкретно съм на края на света. Е не е чак края на света, но от тук се вижда. Високите блокове около мен разсеяно са вперили осветените си прозорци в нощната ми разходка. Интересно, но като че ли всеки блок е уникален. Някога играех една игра с всички, които харесвах. Винаги когато минавахме покрай къща аз я (а беше винаги тя) предизвиквах да ми каже тази къща що за човек е.

Игриво си подхвърлях измислените съдби на къщите. Някои къщи бяха достопочтени господа, други – разкрепостени младежи, трети – напористи бизнесмени и така… и така… Иронията е, че още го вярвам. И всеки прозаичен блок опасал бетонната ми пътека е различен.

Продължавам да вървя сред тях. Усещам засилващия се полъх на лятната нощ. Ароматът на цъфнали цветя мъчително изтласква тежката миризма на изпълнения с празно съзидание ден. Сега тук властва нощта. И колкото повече тя обладава пространството, толкова по-лек и свободен се чувствам. Усещам как насъбраното слънце иска да излезе от мен. Май остава само един въпрос. Дали излизайки кротко ще грее за няколко десетилетия или ще бъде един яростен миг на космичен блясък?

Усмихвам се. Нима не мога да скоча до края на света? Поне със сигурност мога да го видя оттук.

Advertisements
Религиозен маркетинг

6 07 2011

Кредит за всяка нужда

29 06 2011

Bio-Agriculture in Bulgaria

22 06 2011

Presentation of the conceptual strategy for the development of the bio-agricultural cluster in Bulgaria. Made for the Center for Economic Strategy and Competitiveness by my awesome teammates and me.

Comments more than welcome – looking for more good ideas to feed into the strategy. 🙂

Presentation on Bio-Agriculture here.

Adaptation

10 06 2011

Economics and Social Constructs

28 05 2011

These days I am reading a book by an evolutionary economist. One of the best and sadly truest puns in there is that microeconomics is about things economists are wrong about in particular, whereas macroeconomics is about things they are wrong about in general. Why has this happened? Quite a few among us believe this is due to the divorce between economic enquiry and reality. Real life only rarely fits neatly the elegant mathematical models we are using. Why? Read the rest of this entry »

Economic Growth and Acemoglu

18 05 2011

Been reading Acemoglu’s “Introduction to Modern Economic Growth” these days. Heavy on maths, light on reality. And sometimes, just sometimes, I wonder if tomorrow’s generations of economists will look at these efforts with the same sympathetic contempt that we look at the efforts of Medieval alchemists to turn metal into gold.