Прав е Бойко: какво му бунтуват крепостните?

21 06 2009

Не е лесно да си Бойко Борисов – и то нямам предвид само трудния избор с каква точно евтина фланелка на райета да мамиш журналята него ден – де да беше само това! И дори не е само това, че има хора дето те слушат какви ги плещиш че даже и питат какво е това “човешки материал” (не че са много де) – да де беше и това!

Но не – този път наистина положението на Бойко беше на косъм! Силите на мрака удариха с нечувана жестокост в самото сърце на доброто, чистото и справедливото. Read the rest of this entry »

Advertisements
Повече избор за повече образование

19 06 2009

Един бегъл, но заинтересован преглед на новините показва, че тази година утвърдените места в профилираните паралелки на гимназиите надхвърлят броя на учениците със скромните 5 000. Отчитайки „щедрата” издръжка от минимум 1 233 лв. на ученик, която МОН отпуска, първата цифра показва намерение за допълнителни преки бюджетни разходи от поне 6 165 000 лв., които ще бъдат в най-добрия случай трудно възстановими поради вече създадения капацитет и дори предвид възможно добрата работа на системата „парите следват ученика”. Read the rest of this entry »

Economics of the Party

18 06 2009

It would be challenging to say the least to make any sort of meaningful distinction between a political party and a private corporation. Strictly speaking, the party is an organization which hires professionals (politicians) in order to supply a service (governance) to its external customers (voters) in exchange for some sort of payment (power). Even though after the elections, if successful, that same party will be in the convenient and lucrative position of a licensed monopoly, before election it has to compete vigorously for market share with no less motivated and able competitors. Read the rest of this entry »

Alive and kicking!

17 06 2009

After a somewhat lengthy pause of two weeks, the blog is back more than ever. Sorry for not posting for such a long time, but I did spend this period for getting a bachelor degree (so the posts will be ever more sophisticated, allegedly) and having a break at the seaside (a detailed account bemoaning the Black Sea will follow soon). I attach a proof of my whereabouts in the teutonic wasteland of Germany:

Graduation_09_A 039

And now 313 items of news:

3. A short feature article on Bulgarian education will follow by the end of the week
1. A English-language impressions story is in the making
3. A batch of thoughtful pictures (fortunately without blogger 313 in them) will also appear

So stay tuned and beware of Blog 313 – it is (alive and) kicking indeed!